Informace a Používání Cookies

I my využíváme Cookies a další technologie s cílem zajistit řádné fungování tohoto webu. V tomto bloku Vám popíšeme, jak fungují, jak s nimi nakládáme a na co je potřebujeme.

Informace o Cookies – Právní Dokument / Právní Informace


V počítači je uloženo více malých nebo větších souborů Cookies, protože jsou potřeba ke spuštění a zobrazení naší stránky v internetových prohlížečích. Některé jsou potřebné (nezbytné) bez možnosti je přijmout nebo odstranit. Ostatní můžete spravovat sami. Ikona Cookies se vždy zobrazuje v levém nebo pravém dolním rohu stránky. Je kulatá, černá s bílou spinkou uprostřed. Zde můžete spravovat Cookies nebo je odvolat. V tomto dokumentu si pečlivě přečtěte co, jak, kdy a proč o vás uchováváme. Přečtěte si níže.


Znění Právního Dokumentu

Informace o Cookies

ZW SERVIS MORAVA s.r.o.

(dále jen „Dr Baits CZ“ anebo „Prodávající“)

IČO: 28591640

IČ DPH: CZ28591640

se sídlem: U Cementárny 1203/26, Vítkovice, 703 00 Ostrava, Česká republika

Zápis v VRaSL CZ: Krajský Soud v Ostravě, Spisová značka: oddíl C, vložka 33582

Kontaktní Informace

E-mail: Informace – info@drbaits.cz   E-mail: Objednávkyobjednavky@drbaits.cz

E-mail: Reklamcereklamace@drbaits.cz

Mob.: + (420) 732 835 176   www: https://www.drbaits.cz

(dále jen „Prodávající“)

OBSAH :

1. O Zásadách Politiky Cookies

Tyto Zásady Používání Souborů Cookies vysvětlují, co jsou soubory Cookies a jak je používáme, typy souborů Cookies, které používáme, tj. informace, které shromažďujeme pomocí souborů Cookies a jak se tyto informace používají,  jak ovládat preference souborů Cookies. Další informace o tom, jak používáme, uchováváme a udržujeme vaše osobní údaje v bezpečí, naleznete na našich stránkách v : Ochrana Osobních Údajů (GDPR).

Svůj souhlas s prohlášením o souborech Cookies na našem webu můžete kdykoli změnit nebo odvolat. Další informace o tom, kdo jsme, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje, naleznete na našich stránkách v : Ochrana Osobních Údajů (GDPR).

Váš souhlas se vztahuje na tyto domény:  www.drbaits.cz

2. Správa Súborov Cookies

Väčšina moderných nástrojov umožňuje súbory Cookies spravovať vo Vašom počítači. Môžete chcieť napríklad  „Prijať“  všetky súbory Cookies, alebo ich všetky  „Odmietnuť“.  Máte tiež možnosť spravovať svoj súhlas alebo ho  „Odvolať“.   Zákonné európske a už aj slovenské štandardy hovoria, že  „Správa Súborov Cookies“,  sa musí zobrazovať na webe trvalo, bez vyhľadávania návštevníkmi, počas celej návštevy našej webovej stránky a musia byť zobrazené rovnocenne k ostatným informačným odkazom o Cookies.

3. Zoznam Súborov Cookies

4. Co je Cookies?

1,-  Súbory Cookies, sú zvyčajne malé textové súbory, ktorých identifikačné štítky sú uložené v adresári prehľadávača Vášho počítača alebo v podpriečinkoch programových údajov.

Súbory Cookies sa vytvárajú, keď pomocou prehliadača navštívite webovú stránku, ktorá pomocou súborov Cookies sleduje Vaše pohyby na tejto stránke. Pomáha Vám pokračovať tam, kde ste prestali, pamätať si zaregistrované prihlásenie, výber témy, predvoľby a ďalšie funkcie prispôsobenia.

Webové stránky ukladajú zodpovedajúci súbor (s rovnakou identifikačnou značkou) k súboru, ktorý majú nastavený vo Vašom prehliadači, a v tomto súbore môžu sledovať a uchovávať informácie o Vašom pohybe na webe a všetky informácie, ktoré ste mohli dobrovoľne poskytnúť pri návšteve webových stránok, napríklad ako e-mailová adresa .

Súbory Cookies sú často nevyhnutné pre webové stránky, ktoré majú obrovské databázy, potrebujú prihlásenie, majú prispôsobiteľné témy a ďalšie pokročilé funkcie.

2,-  Súbory Cookies zvyčajne neobsahujú veľa informácií okrem adresy URL webovej stránky, ktorá vytvorila súbor Cookies, trvania, schopností a účinkov súboru Cookies a náhodného čísla. Kvôli malému množstvu informácií, ktoré Cookies obsahuje, sa zvyčajne nemôžu použiť na odhalenie Vašej totožnosti alebo informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu. Marketing je však čoraz sofistikovanejší a súbory Cookies môžu byť v niektorých prípadoch agresívne použité na vytvorenie profilu Vašich zvykov pri surfovaní.

Existujú dva typy súborov Cookies: súbory Cookies relácie a  trvalé súbory Cookies . Počas návštevy webových stránok sa súbory Cookies relácie dočasne vytvárajú v podpriečinku Vášho prehliadača. Po opustení stránky sa Cookies relácia vymaže.

Na druhej strane trvalé súbory Cookies zostávajú v podpriečinku Vášho prehliadača a znova sa aktivujú, keď navštívite webovú stránku, ktorá daný konkrétny súbor Cookies vytvorila. Trvalý súbor Cookies zostáva v podpriečinku prehliadača po dobu stanovenú v súbore Cookies.

5. Informácií o tom, ako sa vo Vašom počítači používajú súbory Cookies

1,-  Cookies, je malý súbor písmen a číslic, ktorý sa stiahne do Vášho počítača pri prístupe na určité webové stránky. Rovnako ako virtuálne kľúče od dverí, súbory Cookies odomykajú pamäť počítača a umožňujú webovej stránke rozpoznať používateľov, keď sa vrátia na stránku, otvorením dverí s odlišným obsahom alebo službami. Rovnako ako kľúč, aj samotný súbor Cookies neobsahuje informácie, ale ak ho číta prehliadač, môže pomôcť webovej stránke vylepšiť poskytované služby.

Súbory Cookies sa automaticky ukladajú do súboru Cookies – pamäte Vášho prehliadača – a každý z nich zvyčajne obsahuje:

 • Názov servera, z ktorého bol súbor Cookies odoslaný
 • Životnosť súboru Cookies
 • Hodnota – zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo

Server webových stránok, ktorý odoslal súbor Cookies, použije toto číslo na to, aby Vás rozpoznal, keď sa vrátite na web alebo prechádzate zo stránky na stránku. Iba server, ktorý poslal Cookies, môže čítať a teda používať tento nástroj Cookies.

2,-  Cookies, je textový reťazec informácií, ktorý webová stránka prenáša do súboru Cookies prehliadača na pevnom disku počítača, aby si webová stránka mohla pamätať, kto ste.

Súbor Cookies zvyčajne obsahuje názov domény, z ktorej súbor Cookies pochádza, „životnosť“ súboru Cookies a hodnotu. Zvyčajne náhodne vygenerované jedinečné číslo.

Na väčšine súborov Cookies relácií webových stránok sa používajú dva bežné typy súborov Cookies, ktoré sú dočasné súbory Cookies, ktoré zostávajú v súbore Cookies Vášho prehliadača, kým neopustíte web, a trvalé súbory Cookies, ktoré zostávajú v súbore Cookies Vášho prehliadača oveľa dlhšie (ako dlho bude závisieť od životnosti konkrétneho súboru Cookies).

Súbory Cookies, môžu pomôcť webovej stránke rýchlejšie usporiadať obsah tak, aby zodpovedal Vašim preferovaným záujmom. Väčšina hlavných webových stránok používa súbory Cookies. Súbory Cookies, sa nemôžu sami použiť na Vašu identifikáciu

6. Koho sa týkajú súbory Cookies

Správca využíva v rámci internetového obchodu a aplikácie technológiu súborov Cookies alebo funkcie jej podobné. Každá osoba navštevujúca internetový obchod, vrátane aplikácie, bez ohľadu na to, či je jeho zákazníkom („Návštevník”) má možnosť voľby využívania technológie súborov Cookies a následne vyjadrenia príslušných súhlasov. V závislosti od vybraného rozsahu používania technológie súborov Cookies, môžu byť zbierané informácie o návštevníkovi, napr. o spôsobe používania internetového obchodu, záujmoch daného návštevníka alebo tiež zobrazovania príslušných reklám.

7. Aké Technológie Využívame

V internetovom obchode využívame technológiu spočívajúcu v uchovávaní a získavaní prístupu k informáciám v počítači alebo na inom zariadení pripojenom k sieti (najmä s využitím súborov Cookies alebo podobných riešení), s cieľom zaistenia maximálneho komfortu počas používania internetového obchodu, vrátane štatistických cieľov a identifikácie zneužitia typu ad fraud a pre prispôsobenie reklamného obsahu správcu a tretích subjektov (subjekty sú uvedené v zoznamoch súborov Cookies) alebo iných tzv. tretích strán, s ktorými spolupracujeme záujmom návštevníkov.

V závislosti od aktuálne zavedených a sprístupnených riešení a technických možností, má návštevník možnosť určiť rozsah používania príslušných súborov Cookies (napr. slúžiacich na marketingové účely) a vyjadrenia príslušných súhlasov. V závislosti od toho, na aký rozsah využívania technológií súborov Cookies poskytne návštevník súhlas, súbory Cookies môžu automaticky zbierať rôzne údaje týkajúce sa aktivity návštevníka na internete a taktiež informácie o lokalizácii používaného zariadenia (pokiaľ to umožňuje vybraný rozsah používania súborov Cookies a príp. poskytnutý súhlas). V prípade nemožnosti stanovenia rozsahu používania súborov Cookies z úrovne internetovej stránky, zostávajú aktuálne nastavenia prehliadača, ktorý využíva návštevník.

V súvislosti s tým, že správca môže využívať riešenia, ktoré sú podobné súborom Cookies – nižšie uvedené ustanovenia podmienok je potrebné aplikovať adekvátne k týmto technológiám.

8. Zbierajú súbory Cookies Vaše Osobné Údaje?

V čase, keď užívateľ navštevuje našu stránku, používame súbory Cookies na identifikáciu prehliadača alebo používateľského zariadenia – „Cookies“ zhromažďujú rôzne typy informácií, ktoré v zásade nepredstavujú osobné údaje (neumožňujú identifikáciu používateľa). Niektoré informácie, v závislosti od ich obsahu a použitia, však môžu byť spojené s konkrétnou osobou a môžu sa považovať za osobné údaje – pripísanie určitého správania konkrétnej osobe – návštevníkovi portálu – napr. s ich spojením s údajmi uvedenými pri registrácii účtu v internetovom obchode. Týka sa to najmä súborov Cookies, na ktorých využívanie poskytol návštevník súhlas počas využívania služieb internetového obchodu (napr. marketingové Cookies, ktoré nám umožňujú lepšie sa prispôsobiť potrebám našich zákazníkov).

Vo vzťahu k informáciám zozbieraných prostredníctvom súborov Cookies, ktoré môžu byť spojené s konkrétnou osobou, sa uplatňujú ustanovenia podmienok ochrany osobných údajov, najmä týkajúce sa práv dotknutej osoby, odberateľov údajov a ich poskytovania do tretích krajín (mimo EHP – Európskeho hospodárskeho priestoru).

Informácie o údajoch zozbieraných prostredníctvom súborov Cookies, sú okrem iného k dispozícii v obsahu informačnej klauzuly umiestnenej na viditeľnom a ľahko prístupnom mieste počas prvej návštevy internetového obchodu (tzv. banner súborov Cookies).

9. Na čo používame súbory Cookies

Súbory Cookies, sa používajú predovšetkým preto, aby zaistili správne fungovanie nášho internetového obchodu a aplikácie a tiež realizáciu ich kľúčových funkcií.

Bez ohľadu na vyššie uvedené, v závislosti od toho, na aký rozsah využívania technológií súborov Cookies, návštevník poskytne súhlas, súbory Cookies môže návštevníkovi zároveň uľahčiť využívanie internetového obchodu a aplikácie, napríklad tak, že si „zapamätá“ informácie a tieto nemusia byť opätovne uvádzané, rovnako tak slúži na prispôsobenie obsahu stránok, vrátane reklamy, preferenciám užívateľa.

Súbory Cookies môžu zároveň poslúžiť na zvýšenie bezpečnosti internetového obchodu vďaka odhaleniu zneužívania obsahu (ad fraud), užitočnosti či personalizácie obsahu internetového obchodu a aplikácie, vrátane prezentovania (rovnako prostredníctvom prehliadača – napr. webpush), tvorby, prideľovania a realizácie reklám, ponúk alebo akcií (zliav) určených pre daného návštevníka napríklad na základe jeho preferencií alebo lokality (bez toho, aby to významne ovplyvnilo jeho rozhodnutia alebo to malo akékoľvek právne následky).

V závislosti od zvoleného rozsahu využívania technológií súborov Cookies a vyjadreného súhlasu je možné pomocou technológie súborov Cookies používanej v internetovom obchode oboznámiť sa prostredníctvom správcu s preferenciami návštevníka stránky – napr. analýzou toho, ako často navštevuje internetový obchod a či a aké produkty nakupuje v internetovom obchode, ktoré patria do domény: www.prirodnysvet.sk. Analýza správania na internete pomáha lepšie pochopiť návyky a očakávania návštevníkov a prispôsobiť sa ich potrebám a záujmom. Vďaka tejto technológii je možné predstaviť návštevníkom internetového obchodu reklamy prispôsobené ich potrebám a záujmom (napríklad reklama vyplývajúca z prezerania výlučne: „Náramky zo Vzácnych a Liečivých Kameňov“ a pripraviť pre nich lepšiu ponuku. Reklamný obsah môže byť prispôsobený aj lokalizácii zariadenia, ktoré používa návštevník, pokiaľ to umožňuje vybraný rozsah využívania súborov Cookies a poskytnutý súhlas.

Na základe súborov Cookies, môže správca taktiež využívať technológiu umožňujúcu sprístupňovať reklamný obsah aj tým návštevníkom, ktorí už navštívili internetový obchod alebo aplikáciu počas využívania iných internetových stránok.

10. Môžete Odmietnuť využívanie informácií Pochádzajúcich zo súborov Cookies

Návštevník môže odmietnuť aktivitu správcu spočívajúcu v spracúvaní osobných údajov pochádzajúcich zo súborov Cookies na vyššie uvedené účely, v rozsahu, v ktorom je základom činnosti správcu právne opodstatnený záujem (takéto situácie približujeme vyššie).

Navyše, návštevník internetovej stránky môže kedykoľvek zmeniť rozsah využívania technológií súborov Cookies a zrušiť poskytnutý súhlas – nemá to však vplyv na oprávnenosť spracúvania osobných údajov pred zrušením tohto súhlasu ani na komunikáciu, na ktorú sme získali dodatočné súhlasy (napr. webpush).

V prípade pochybností týkajúcich sa rozsahu využívania súborov Cookies a informácií získaných vďaka ich používaniu sa môžete obrátiť na správcu – kontaktné údaje sa nachádzajú v zásadách obchodných podmienok.

11. Ako Dlho sa budú uchovávať Informácie zozbierané súbormi Cookies

Predovšetkým v závislosti od cieľov a právnej podstaty spracúvania osobných údajov zozbieraných súbormi Cookies, môžu byť tieto uchovávané rôzne dlhé obdobie. V prípade komunikácie webpush – bude prebiehať spravidla do momentu vašej rezignácie, čo sa týka kontaktu s nami (zrušenie súhlasu).

Osobné údaje zozbierané pomocou súborov Cookies týkajúce sa návštevníka, ktorý nie je zákazníkom internetového obchodu (t. j. ktorý nevytvoril objednávku, nerezervoval produkt a nemá vytvorený účet), sa budú uchovávať do momentu zrušenia súhlasu. Správca môže zmazať osobné údaje, ak nie sú používané na marketingové účely alebo právne opodstatnené po dobu 3 rokov (ako štatistické údaje) okrem prípadu, že zákon ukladá Správcovi povinnosť spracovávať osobné údaje dlhšie.

Časť osobných údajov môže byť uchovávaná dlhšie pre prípad eventuálnych sťažností návštevníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä občianskym zákonníkom.

V každom prípade rozhoduje dlhší termín uchovávania osobných údajov.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

12. Ako Odstrániť / Zablokovať súbory Cookies

Návštevník môže zmeniť spôsob používania súborov Cookies nariadením vyjadrených súhlasov ako súčasti nastavení ochrany osobných údajov na našich webových stránkach alebo prehliadačom alebo aplikáciou vrátane zablokovania alebo odstránenia tých, ktoré pochádzajú z Internetového obchodu (a iných webových stránok). Ak to chcete urobiť, zmeňte nastavenia na našej stránke (v závislosti od aktuálnych riešení zavedených správcom) alebo zmenou nastavenia prehliadača alebo prostredníctvom aplikácie (v závislosti od aktuálnych riešení zavedených správcom).

Metóda odstránenia sa líši v závislosti od použitého webového prehliadača. Informácie o tom, ako odstrániť súbory Cookies, by mali byť umiestnené na karte „Pomocník“ vybraného webového prehliadača. Odstránenie súborov cookies nie je totožné s vymazaním osobných údajov správcom osobných údajov získaných prostredníctvom súborov cookies.

Napríklad v programe Internet Explorer môžou byť upravené súbory cookies nasledovnou cestou: Nástroje -> Možnosti siete Internet -> Ochrana osobných údajov; v prehliadači Mozilla Firefox: Nástroje -> Voľby -> Ochrana osobných údajov; zatiaľ čo v prehliadači Google Chrome: Nastavenia -> Zobraziť rozšírené nastavenia -> Ochrana osobných údajov -> Nastavenia obsahu -> Súbory cookies. Cesty prístupu sa môžu líšiť v závislosti od použitej verzie prehliadača.

Podrobné informácie o správe súborov cookies na mobilnom telefóne alebo inom mobilnom zariadení nájdete v užívateľskej príručke / užívateľskej príručke daného telefónu alebo mobilného zariadenia.

Je tiež možné zablokovať súbory cookies tretích strán súčasne s akceptovaním súborov cookies, ktoré používa priamo správca (možnosť „blokovať súbory cookies tretích strán“).

13. Aké Dôsledky bude mať Odstránenie alebo Zablokovanie súborov Cookies

V prípade súborov Cookies, ktorých cieľom je uľahčenie alebo zdokonalenie využívania internetového obchodu, obmedzenie ich používania v danom zariadení môže mať vplyv na správne fungovanie internetového obchodu, napríklad znemožňuje alebo významne bráni správnemu používaniu internetového obchodu.

14. Môžu sa podmienky Cookies zmeniť? Ako sa o tom dozviete

Správca môže kedykoľvek v budúcnosti meniť podmienky používania Cookies. Pri každej zmene Podmienok vždy správca umiestni informácie o zmenách v internetovom obchode a aplikácii. Pri každej zmene sa nová verzia Podmienok zobrazí s novým dátumom. Staré verzie podmienok budú uchované v archíve minimálne po dobu 5 rokov.

15. Aké typy súborov Cookies používame a sú škodlivé?

Súbory Cookies využívané v internetovom obchode nie sú škodlivé ani pre návštevníka, ani pre počítač/koncové zariadenie dotknutej osoby. V internetovom obchode používame súbory „Cookies“ – „dočasné“ a „trvalé„. Prvé menované sú tzv. session (dočasné) súbory, ktoré zostanú na zariadení používateľa, až kým sa používateľ neodhlási z webových stránok alebo deaktivuje softvér (webový prehliadač) – potom sa automaticky odstránia z používateľského zariadenia. Súbory „trvalé“ zostávajú na zariadení používateľa v čase špecifikovanom v parametroch súboru „Cookies“ alebo dovtedy, kým ich užívateľ manuálne neodstráni. Všetky v čase aktívne súbory, sú uvedené v tabuľke zoznamu súborov Cookies. Nájdete ich v tomto texte, alebo po za kliknutí baneru Cookies, umiestneného v pravej dolnej časti vašej obrazovky.

Typy Súborov Cookies 1

Necessary – Potrebné / Nevyhnutné : Niektoré súbory Cookies, sú potrebné na použitie úplnej funkčnosti našej stránky. Tieto Cookies sú absolútne nevyhnutné pre správne fungovanie webovej lokality. Nie je možné ich vypnúť v našich systémoch. Umožňujú nám udržiavať užívateľské prostredie a zabrániť akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú ani neukladajú žiadne osobné údaje. Napríklad tieto súbory Cookies, Vám umožňujú prihlásiť sa do svojho účtu, pridať produkty do košíka alebo bezpečne platiť cez platobnú bránu.

Functional  – Funkčné : Tieto súbory Cookies, umožňujú našej webovej stránke zapamätať si Vaše voľby, ktoré ste vykonali, aby sme zlepšili Váš zážitok a zlepšili rýchlosť a efektivitu odozvy ukladaním určitých často prístupných informácií. Napríklad súbory Cookies na zapamätanie si Vašich preferencií zobrazenia (napr. jazyk, veľkosť písma), obsahu Vášho nákupného košíka, na vykreslenie písma a vytvorenie responzívnej webovej stránky dokonale prispôsobenej Vášmu zariadeniu, alebo na zapamätanie si hľadaného výrazu alebo zvoleného filtra. Môžete sa rozhodnúť nepovoliť niektoré z týchto súborov Cookies, môže to však ovplyvniť Vašu skúsenosť so stránkou a služby, ktoré Vám môžeme ponúknuť.

Performance – Výkonné : Tieto súbory Cookies sa používajú na zhromažďovanie informácií o tom, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Tieto informácie používame na zostavenie reportov a na pomoc pri vylepšovaní webovej stránky. Cookies zhromažďujú informácie spôsobom, ktorý priamo neidentifikuje nikoho, vrátane počtu návštevníkov webovej stránky, odkiaľ návštevníci navštívili webovú stránku a stránok, ktoré navštívili. Umožňujú používateľom prispôsobiť, ako ich webové stránky hľadajú. Môžu si zapamätať používateľské mená, jazykové preferencie a regióny a môžu sa použiť na poskytovanie osobnejších služieb, ako sú miestne správy o počasí a dopravné správy.

Typy Súborov Cookies 2

Analytics – Analytické : Tieto súbory Cookies, nám umožňujú počítať návštevy a zdroje návštevnosti, aby sme mohli merať a zlepšovať výkonnosť našej stránky. Pomáhajú nám zistiť, ktoré stránky sú najpopulárnejšie a ktoré najmenej, vidieť, kde a ako sa návštevníci na stránke pohybujú. Všetky informácie, ktoré tieto Cookies zhromažďujú, sú súhrnné, a preto anonymné. Ak tieto súbory Cookies nepovolíte, nebudeme vedieť, kedy ste navštívili našu stránku, a nebudeme môcť sledovať jej výkon.

Advertisement – Reklamné : Tieto súbory Cookies, môžu prostredníctvom našej stránky nastaviť naši reklamní partneri. Tieto spoločnosti ich môžu použiť na vytvorenie profilu Vašich záujmov a zobrazenie relevantných reklám na iných stránkach. Neuchovávajú priamo osobné údaje, ale sú založené na jednoznačnej identifikácii Vášho prehliadača a internetového zariadenia. Ak tieto súbory Cookies nepovolíte, zaznamenáte menej cielenú reklamu.

Others – Ďalšie / Iné : Tieto súbory Cookies, nastavujú celý rad služieb sociálnych médií, ktoré sme pridali na stránku, aby sme Vám umožnili zdieľať náš obsah s Vašimi priateľmi a sieťami. Sú schopné sledovať Váš prehliadač na iných stránkach a vytvoriť si profil Vašich záujmov. Môže to ovplyvniť obsah a správy, ktoré vidíte na iných webových stránkach, ktoré navštívite. Ak tieto súbory Cookies nepovolíte, možno nebudete môcť tieto nástroje na zdieľanie používať alebo ich vidieť.

16. Súbory Cookies tretích strán (Third Party Cookies)

Súbory „Cookies„, ktoré používa Správca, sa primárne používajú na optimalizáciu služby Návštevníka počas používania Internetového obchodu alebo Aplikácie. Správca však spolupracuje aj s inými firmami, ktoré dodávajú nástroje účinné v boji proti zneužitiu typu ad fraud a v rozsahu marketingovej (reklamnej) činnosti. Na účely tejto spolupráce prehliadač alebo iný softvér nainštalovaný na zariadení návštevníka tiež ukladá súbory „Cookies“ od vykonávateľov uvedenej marketingovej aktivity, ktorý sa môže stať správcom osobných údajov klienta. Súbory „Cookies“ odosielané týmito subjekty majú zabezpečiť, aby Návštevníci boli zoznamovaní iba s reklamami, ktoré spĺňajú ich individuálne záujmy a potreby. Podľa názoru Správcu je pre návštevníkov atraktívnejšie zobrazovanie prispôsobených reklám než reklám, ktoré nesúvisia s ich potrebami. Bez týchto súborov by to nebolo možné, pretože spoločnosti spolupracujúce so Správcom zasielajú Návštevníkom reklamný obsah.

V rámci svojej činnosti správca využíva služby nasledovných subjektov, ktoré používajú súbory Cookies:

Cookiebot  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Google  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Akismet  – 

informácie o tomto poskytovateľovi  TU

Yandex  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

CAPTCHA 4WP  – 

viac info o tomto poskytovateľovi  TU

You Tube  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Contact Form 7  – 

všetky info o tomto poskytovateľovi  TU

Yoast SEO  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Jetpack  – 

informácie aj o tomto poskytovateľovi  TU

Facebook  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Mailchimp –
e-mailing o tomto poskytovateľovi  TU
Instagram  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Packeta  – 

v doprave o tomto poskytovateľovi  TU

BBQ Firewall  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

Wordfence  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

WordPress  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

WPForms Lite  – 

formuláre k tomuto poskytovateľovi  TU

WooCommerce  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

YITH  – 

viac informácií o tomto poskytovateľovi  TU

MonsterInsights  –

viac informácií o tomto poskytovateľovi TU

Bližšie informácie o súboroch Cookies spomínaných subjektov a vzťahoch so správcom sa nachádzajú v ich podmienkach o ochrane osobných údajov.

Spravujte také svoje prohlížeče

Google Chrome

Změna nastavení souborů Cookies :

 1. Klepněte na nabídku chromu.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Klepněte na + Zobrazit rozšířená nastavení v dolní části stránky
 4. V sekci Ochrana osobních údajů klikněte na tlačítko Nastavení obsahu
 5. V části Cookies můžete měnit nastavení, jako například povolovat Cookies, odstraňovat všechny Cookies, blokovat Cookies třetích stran.

Další podrobnější pokyny jsou k dispozici ZDE : Google Chrome

Internet Explorer 8, 9, 10 a 11

 1. Vyberte Nabídka nástrojů (ALT-X)
 2. Vyberte Možnosti Internetu
 3. Klikněte na kartu Ochrana osobních údajů
 4. Posuňte jezdce a vyberte požadované nastavení.
 5. Chcete -li získat více specializovaného nastavení, klikněte na tlačítko Rozšířené, zaškrtněte políčko Přepsat zpracování souborů Cookies a upravte nastavení tak, aby vyhovovaly Vašim požadavkům.

Další pokyny jsou k dispozici ZDE: Internet Explorer 8, 9, 10 a 11

Microsoft Edge

 1. Tlačítko Vybrat více … (Alt-X)
 2. Vyberte možnost Nastavení
 3. Vyberte horizontální kartu Ochrana osobních údajů a zabezpečení
 4. Stiskněte tlačítko „Vybrat, co chcete vyčistit“
 5. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuto políčko „Soubory Cookie a uložená data webových stránek“.
 6. Stiskněte tlačítko „Vymazat“

Další pokyny jsou k dispozici ZDE : Microsoft Edge

Mozilla Firefox

 1. Vyberte Možnosti
 2. Klepněte na kartu Ochrana osobních údajů

Chcete-li soubory Cookies vymazat, klikněte na odkaz Odstranit jednotlivé soubory Cookies.

Chcete-li upravit nastavení souborů Cookies, změňte rozbalovací nabídku Firefoxu v sekci Historie na možnost Použít vlastní nastavení pro historii.

Další pokyny jsou k dispozici ZDE : Mozilla Firefox

Safari

 1. Vyberte nabídku Nastavení Safari
 2. Vyberte Předvolby
 3. Klepněte na kartu Ochrana osobních údajů.
 4. V části Blokovat soubory Cookies zadejte, zda má prohlížeč přijímat nebo odmítat soubory Cookies z webových stránek.
 5. Chcete-li zjistit, které webové stránky ukládají soubory Cookies do Vašeho počítače, klikněte na Podrobnosti.

Pokud nastavíte Safari tak, aby blokovalo Cookies, možná budete muset dočasně přijmout Cookies k otevření stránky. Opakujte výše uvedené kroky a v části Blokovat soubory Cookies vyberte možnost Nikdy. Po dokončení stránky znovu zablokujte soubory Cookies a poté soubory Cookies stránky odstraňte.

Další pokyny pro Safari pro Mac, naleznete ZDE : Apple Safari

Další pokyny a podrobnosti pro Safari na zařízeních iPhone, iPad nebo iPod touch, naleznete ZDE : Apple Phone

Chrome – telefon / tablet se systémem Android

 1. V nabídce vpravo nahoře vyberte možnost Nastavení.
 2. V sekci Rozšířené vyberte kartu Ochrana osobních údajů.
 3. Vyberte možnost „Vymazat údaje o prohlížení“.
 4. Zajistěte, aby byla vybrána možnost „Soubory Cookies a údaje o stránkách“.

Jiné prohlížeče

S novými zařízeními, která se neustále vytvářejí, včetně tabletů a telefonů, nelze uvést seznam všech prohlížečů pro každé zařízení.

Nejlepší radou je obrátit se na webové stránky výrobce stránek, kde naleznete další pokyny týkající se souborů Cookies.

Shrnutí

Pokud se později rozhodnete změnit své preference během relace prohlížení, můžete na své obrazovce kliknout na záložku „Ochrana Osobních Údajů (GDPR)“ nebo „Informace o Cookies, kde naleznete konkrétní text pro změnu dat. Případně klikněte dolů vpravo na černí kulatou ikonu Cookiebot Tím se znovu zobrazí oznámení o souhlasu, které vám umožní změnit vaše preference nebo zcela odvolat svůj souhlas.

Kromě toho různé prohlížeče poskytují různé způsoby blokování a mazání souborů Cookies používaných webovými stránkami. Můžete změnit nastavení svého prohlížeče tak, aby blokoval/smazal soubory Cookies. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak spravovat a odstraňovat soubory Cookies, navštivte : wikipedia.org  anebo také : www.allaboutcookies.org.


Předchozí znění právního dokumentu: Žádné

Tento právní dokument – informace o Cookies vstoupil v platnost dne: 01.02.2022.

V Ostravě dne: 15.01.2022.

ZW SERVIS MORAVA s.r.o.

© Všechna práva vyhrazena! Zákaz kopírování!

Konec znění právního dokumentu

Děkujeme, že jste si přečetli naše informace o používání Cookies

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

Shop
Sidebar
0 Wishlist
0 Cart